PRO UCHAZEČE

1

Jak to u nás chodí

Váš životopis si pečlivě pročteme a v případě, že váš profil bude odpovídat představám o novém kolegovi, oslovíme vás pozvánkou na pohovor. V jeho průběhu společně zjistíme, zda si budeme rozumět.

2

Osobní pohovor

Nejprve se setkáte s kolegyní z personálního oddělení, která vám pozici velmi ráda přiblíží. Během pohovoru se vás zeptáme nejen na znalosti a dovednosti, které jste uvedli v životopise, ale co je neméně důležité, na vaše představy a očekávání. Odpovídáme na všechny vaše dotazy. Další možností je pohovor na dálku – videokonferenčně.

3

Postoupil/a jsem do druhého kola pohovorů

Úspěšný uchazeč nebo uchazečka většinou absolvuje ještě druhý pohovor, a to už přímo se svým budoucím nadřízeným. Uchazeč i budoucí vedoucí tak mají možnost se vzájemně „oťukat“ a zjistit, zda zavládly prvotní sympatie a bude jim to společně „klapat“.

4

Vybrali mne?

Pokud se naše vzájemná očekávání setkají, obdržíte pracovní nabídku. Ta obsahuje údaje o pracovní pozici, náplni práce, mzdě, o benefitech a vše ostatní, co jsme si na pohovoru dohodli. Uchazeče, kterým to protentokrát nevyšlo, informujeme v dohodnuté době. Nemusí být ale všem dnům konec – pokud nebude pozice pro uchazeče vhodná, můžeme to zkusit příště!

5

Co mě čeká před nástupem

Přijmete-li naši nabídku, dozvíte se, jaké formality je třeba vyřešit před nástupem do pracovního poměru. Jedná se o osobní dotazník, kopii dokladu o vzdělání, aktuální fotografii a v neposlední řadě je nutné absolvovat běžnou vstupní lékařskou prohlídku.

6

První den v ČD - Telematice

První pracovní den zahájíme podpisem pracovní smlouvy, na který naváže vstupní školení k bezpečnosti práce a převzetí pracovních pomůcek. Každá změna je náročná. Chápeme, že každý nový kolega nebo kolegyně se potřebuje zorientovat a seznámit se s velkou spoustou nových informací. Proto máme pro nového kolegu připraven adaptační plán, který jemu i nadřízenému umožní, aby na nic důležitého nezapomněli.

7

Adaptace po nástupu

Jako nováček budete seznámen s náplní práce i s nejbližšími kolegy a budete postupně zaškolován. K dispozici budete mít handbook – praktickou příručku, ve které najdete to nejdůležitější nejen pro první dny u nás. Od informací o organizační struktuře, činnosti jednotlivých oddělení přes užitečné kontakty až po důležité rady. Pro hlavní přístup k informacím vám bude sloužit firemní intranet a samozřejmě kolegové.

8

Zkušební doba

Doba vaší adaptace většinou odpovídá zkušební době, během které nadřízený sleduje průběh vašeho zapracování a pravidelně se s vámi setkává za účelem společného hodnocení, co jste se naučili a co vás ještě čeká. Součástí procesu je i vyhodnocení vzájemných dojmů ze zkušební doby a případné seznámení s dalšími cíli.