STUDENTI A PRAXE

Studentům hlavně elektrotechnických oborů nebo informačních technologií nabízíme možnost praxe v ČD - Telematice v rámci celé ČR. Navštivte naše stránky pro studenty www.nenechsevykolejit.cz.

Kromě stálých zaměstnanců zaměřujeme pozornost i na nabídku příležitostí studentům středních a vysokých škol, včetně odborných učilišť. Oslovujeme nadané studenty na zajímavé pozice v oblasti telekomunikací, optických sítí a IT technologií s možností budoucího pracovního uplatnění.

Nejen těmto partnerským školám nabízíme absolvování odborné praxe studentů a adekvátní nabídku zaměstnání absolventům. Kromě toho věnujeme zůstatkový materiál k výuce a zaměstnanci společnosti se aktivně podílejí na výuce odborných předmětů, poskytují odborné konzultace a předávají zkušenosti z praxe. Chcete-li se připojit k našim partnerským vzdělávacím institucím nebo k nám jít na praxi, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese studenti@cdt.cz.

Spolupráce a praxe

 • Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
 • Střední škola teleinformatiky, Ostrava
 • Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně
 • Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická, Praha 10
 • Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská, Praha 1

Obory pro praxi

 • 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia
 • 26-59-H/01 Spojový mechanik
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika