POMÁHÁME

Program Společně pro druhé
Podporujeme dobročinné zájmy a aktivity našich zaměstnanců po celé republice. Do programu se může zapojit každý zaměstnanec s konkrétním návrhem podpory, a to v oblasti sociální péče, například pomoc handicapovaným osobám, seniorům a jinak znevýhodněným dospělým i dětem. Zaměstnanci pak o vítězných projektech, kterým bude poskytnuta finanční podpora, hlasují.

Dětské centrum Strančice
Zdravotnické zařízení pro děti, které jsou odkázány na nepřetržitou a intenzivní pomoc druhých, podporujeme od roku 2012. Pomáháme nejen finančními dary, ale naši zaměstnanci pořádají sbírky například hygienických potřeb pro děti, hraček, celodenní brigády v areálu Dětského centra aj.

Podíleli jsme se na přípravě projektové dokumentace dětského hřiště nového areálu v Choceradech a na jeho vybudování jsme zorganizovali dárcovskou DMS sbírku.

Příběh Dětského centra si můžete přečíst zde: http://www.ddstrancice.cz/sbirka-hriste